Právní překlady CZ | EN

Poskytuji překladatelské služby z angličtiny do češtiny a naopak. Provádím běžné, jakož i soudně ověřené překlady smluv, obchodních podmínek, soudních podání i rozhodnutí, plných mocí či úředních listin. 

Profesionální překladatelské služby

Nabízím běžné, rovněž i soudně ověřené překlady smluv, obchodních podmínek, soudních podání i rozhodnutí, plných mocí či úředních listin (rodný list, oddací list, výpis z obchodního rejstříku, výpis z Rejstříku trestů, vysvědčení, diplomy atd.). Mými klienty jsou především advokátní či poradenské kanceláře, realitní kanceláře či developeři, ale taktéž i fyzické osoby.  

Překládané texty vykazují vysokou úroveň přesnosti a odbornosti za dodržení správné terminologie, jakož i bezchybné stylistiky. Překlady vyhotovuji především v oblasti práva:

  • občanského (včetně práva procesního),
  • obchodního,
  • pracovního (včetně práva sociálního zabezpečení),
  • správního, včetně práva daňového,
  • trestního (včetně práva procesního) a také
  • mezinárodního práva soukromého

Součástí překladu je i základní jazyková korektura překládaného textu, která je zahrnuta v ceně za jednu normostranu překladu. Zjistím-li v rámci překladatelského procesu jakékoli pravopisné chyby (překlepy, chybná interpunkce apod.), upozorním vás na ně ve formě revize či komentáře k textu.  

V praxi dbám na individuální přístup jak ke klientům, tak k překládaným textům. Snažím se svým klientům vycházet maximálně vstříc a splnit jejich přání k úplné spokojenosti. Každou zakázku vždy hodnotím předem a s klientem dohodnu individuální časové i platební podmínky, aby byla zajištěna co nejvyšší kvalita za přijatelnou cenu. 

I work with SDL Trados Studio
Profilová fotografie

Mgr. Linda Kapitulčinová

Jsem profesionální překladatelkou z/do anglického jazyka s více jak pětiletou praxí. Mou specializací jsou právní překlady, jelikož spojují mé dvě vášně, a to právo a cizí jazyk. Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem mimo jiné navštěvovala výběrové předměty vyučované v cizím jazyce, a taktéž jsem strávila dva semestry v zahraničí (LLP - Erasmus program). Dále jsem absolvovala Doplňkové studium pro tlumočníky / překladatele, kurz Nový občanský zákoník v překladatelské praxi nebo školení Revize a korektury. Na konci roku 2017 jsem byla jmenována soudní tlumočnicí pro jazyk anglický. Díky svému vzdělání a neustálé snaze o prohlubování svých znalostí a dovedností vám mohu zaručit vysokou přesnost a odbornost všech překladů.

Kontakt

Mgr. Linda Kapitulčinová
Lederova 2264
252 63 Roztoky 

  

linda.kapitulcinova@gmail.com
+420 737 978 314
Datová schránka: dmj2k2u

 

IČO: 01223763
Jsem zapsána v živnostenském rejstříku. Nejsem plátce DPH.

This website was built with Mobirise